QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Tổ chức tập huấn kiến thức văn minh cộng đồng

26/10/2018 | 09:02
Với mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao ý thức và chất lượng phục vụ du khách, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp cùng Trường Đại học An Giang tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch An Giang năm 2018. Theo kế hoạch, sẽ có 10 lớp tập huấn kiến thức văn minh cộng đồng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vừa qua Sở đã tổ chức 02 lớp xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới  và xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Mỗi lớp học có 50 thành viên tham gia là các hộ dân đang tham gia hoạt động du lịch và có tiềm năng phục vụ du khách.

Tại lớp tập huấn, Báo cáo viên sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về xu hướng du lịch, các kỹ năng phục vụ du khách để đảm bảo sự hài lòng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phục vụ theo tập quán vùng miền, kỹ năng phục vụ du khách quốc tế.

 

(Các thành viên lớp Tập huấn kiến thức văn minh cộng đồng tại Mỹ Hòa Hưng, Ảnh: Xuân Hương)

Sau khi tham gia lớp tập huấn, các hộ dân kinh doanh tại các khu, điểm du lịch sẽ được trang bị kỹ năng ứng xử phù hợp với du khách và nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến An Giang.

 

Diễm Phượng
QC right