QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Đại hội Chi bộ Văn phòng - Đoàn Ca múa Nhạc tổng hợp nhiệm kỳ III (2012 - 2014).

24/04/2017 | 10:06
Chiều ngày 14/9/2012, Chi bộ Văn phòng - Đoàn Ca múa Nhạc tổng hợp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2012 - 2014). Chi bộ Văn phòng - Đoàn Ca múa Nhạc tổng hợp là Chi bộ ghép Văn phòng và Đoàn Ca múa Nhạc có 18 đảng viên sinh hoạt, trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (2010 - 2012).
* Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi uỷ đã lãnh đạo Đảng viên thực hiện đạt kết quả:

- Văn phòng Sở: hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác đúng nội dung, đúng thời gian quy định, Tổ chức và phục vụ tốt các lễ hội, hội nghị, hội thảo như: Hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V năm 2011,…; thực hiện tốt các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, trùng tu di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, cấp quốc gia … các dự án đầu tư mới, mua sắm trang thiết bị vật tư cho các đơn vị, huyện, thị đều đáp ứng theo yêu cầu chuyên môn; tham mưu Ban Giám đốc việc phân bổ giao kinh phí trong năm các phòng, ban và các đơn vị thuộc Sở

- Đoàn Ca múa Nhạc tổng hợp: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành đã biểu diễn phục vụ cho quần chúng nhân dân các xã vùng nông thôn, vùng biên giới, vùng dân tộc, Xây dựng các chương trình mừng Xuân, mừng Đảng, Chương trình lễ hội, các tiểu phẩm theo các chuyên đề như “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… như các chương trình mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; biểu diễn khai mạc Ngày hội VHTTDL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V tại huyện Tịnh Biên- An Giang năm 2011; Hỗ trợ các địa phương gây quỹ Xã hội – Từ thiện vận động quyên góp thu được 943.000.000đ và 2.000 quyển tập.
 
* Công tác xây dựng Đảng.
            Chi bộ đã phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ Chính trị của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2010 - 2012) đã đề ra; Đảng viên trong toàn chi bộ luôn đoàn kết, cố gắng thực hiện các công việc được giao, thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn vượt lên chính mình. Kết quả 02 năm luôn được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhiều đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; Trong nhiệm kỳ qua Chi uỷ đã cùng với Chi bộ đã tiếp nhận 03 đồng chí, chuyển sinh hoạt 03 đồng chí và kết nạp 03 Đảng viên mới (02 ở Văn phòng Sở, 01 ở Đoàn Ca múa Nhạc tổng hợp); 01 hồ sơ phát triển Đảng đã chuyển lên Đảng ủy cấp trên đang xem xét.

Nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2012 - 2014)

           - Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong khối Văn phòng và Đoàn Ca múa Nhạc thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng cấp trên, Đảng ủy Sở và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ III (2012 - 2014). Phân công các thành viên trong Chi ủy xây dựng các chuyên đề thực hiện các Nghị quyết Chi bộ.
            - Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi Đảng viên phải viết thu hoạch sau khi học tập và xây dựng cho mình kế hoạch học tập và làm theo một cách cụ thể, thiết thực, tránh hình thức chiếu lệ.
            - Củng cố về công tác tổ chức nhân sự của Văn phòng và Đoàn Ca múa Nhạc để đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới về công tác Văn phòng, công tác Kế hoạch tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động Văn phòng.
            - Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ trẻ. Đưa đi đào tạo về chuyên môn, chính trị. Đảm bảo cán bộ, Đảng viên phải được đào tạo từ trung cấp chính trị trở lên. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ, Đảng viên trẻ nâng cao trình độ về chuyên môn, sau Đại học, ngoại ngữ và tin học.
            - Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh để hoạt động được đều tay, phong phú và hiệu quả hơn.
          - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn. Nâng cao nhận thức, tính gương mẫu của cán bộ Đoàn trong mọi mặt đời sống, xã hội; tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng.
            - Thực hiện đóng Đảng phí và sinh hoạt lệ đúng định kỳ. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc và Công đoàn, Đoàn cấp trên để kịp thời báo cáo và ý kiến chỉ đạo cho hoạt động của Chi bộ.

 

QB
QC right