QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Đại hội công đoàn cơ sở Khối Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiềm kỳ 2012 -2015.

24/04/2017 | 10:09
Ngày 30 tháng 10 năm 2012, được sự chấp thuận của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Khối Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2012 -2015.
Đại hội đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và cũng thông qua Nghi quyết các nội dung chủ yếu về các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phương hướng 2012 - 2015. Nhiệm kỳ 2012 - 2015 phấn đấu phát triển 100% đoàn viên công đoàn; đạt “CĐCS trong sạch vững mạnh”, “cơ quan văn hoá”, giới thiệu 12 - 15 công đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng, trên 90% đoàn viên công đoàn đạt lao động tiên tiến trở lên, đối với nữ chỉ tiêu phấn đấu đạt “phụ nữ 02 giỏi” là 85% trở lên.
Đại hội kêu gọi tất cả Công đoàn viên ở từng cương vị công tác, mọi lúc mọi nơi hãy ra sức rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trí tuệ và tích cực tham gia các phong trào thi đua để luôn xứng đáng là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí tiêu biểu cho toàn thể công đoàn viên trong đơn vị, mỗi thành viên trong Ban Chấp hành phải luôn xứng đáng với niềm tin mà Đại hội đã tinh tưởng bình chọn.
 

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

 

QB
QC right