QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Hội nghị Quán triệt nội dung một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh.

24/04/2017 | 10:13
Ngày 12/11/2013, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Quán triệt nội dung một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đến dự hội nghị có hơn 80 cán bộ, đảng viên tham dự và đã được đồng chí báo cáo viên triển khai các tác phẩm của Bác như: tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc; tác phẩm Dân vận và tác phẩm Đạo đức cách mạng. Thông qua hội nghị để nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống của từng cán bộ, đảng viên.
TCCB
QC right