QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phát triển du lịch

23/10/2018 | 08:38
Để đầu tư phát triển du lịch (DL), tỉnh đã xây dựng hoàn thành các tuyến tỉnh lộ, kết nối giao thông quốc lộ đến các cụm DL TP. Châu Đốc: trục Quốc lộ 91, tuyến Tỉnh lộ 955A.

 

Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phát triển du lịch

 

Phát triển hạ tầng kết nối các điểm du lịch

Kết nối giao thông đến điểm, cụm DL huyện Tri Tôn, Tịnh Biên: trục N1 Châu Đốc - Hà Tiên đi qua địa bàn huyện Tịnh Biên; tuyến Tỉnh lộ 955B từ thị trấn Tri Tôn đến tuyến N1. Tuyến Tỉnh lộ 958 từ Tri Tôn đến Quốc lộ 80 (Kiên Giang). Kết nối giao thông đến điểm, Khu DL di tích Óc Eo (núi Sập): Tỉnh lộ 943; tuyến Thoại Giang - Xã Diễu; Tỉnh lộ 941 kết nối Quốc lộ 91 với thị trấn Tri Tôn; Tỉnh lộ 944…

Ước tính năm 2018, An Giang đón khoảng 8,5 triệu lượt khách DL, trong đó thu hút 100.000 lượt khách quốc tế. Tỉnh đang tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng DL thiết yếu, kết nối các tuyến DL trong tỉnh và khu vực. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ sở hạ tầng DL; tạo môi trường thuận lợi hút đầu tư vào DL.

Báo An Giang
QC right