QC left - top
QC left - bottom

Ngày 12/11/2013, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Quán triệt nội dung một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ngày 30 tháng 10 năm 2012, được sự chấp thuận của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Khối Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2012 -2015.


Chiều ngày 14/9/2012, Chi bộ Văn phòng - Đoàn Ca múa Nhạc tổng hợp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2012 - 2014). Chi bộ Văn phòng - Đoàn Ca múa Nhạc tổng hợp là Chi bộ ghép Văn phòng và Đoàn Ca múa Nhạc có 18 đảng viên sinh hoạt, trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (2010 - 2012).


QC right