QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

04/05/2017 | 11:38
Ngày 21 tháng 09 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 1680/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Tổng cộng có 94 thủ tục thuộc XVI lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó:
+Về Văn hóa:
            - Lĩnh vực Nghệ thuật Biểu diễn: 13 thủ tục
            - lĩnh vực Điện ảnh: 01 thủ tục
            - Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm: 11 thủ tục
            - Lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật: 04 thủ tục
            - Lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh: 01 thủ tục
            - Lĩnh vực Quảng cáo: 01 thủ tục
            - Lĩnh vực văn hóa quần chúng. Văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động: 02 thủ tục
            - Lĩnh vực di sản Văn hóa: 16 thủ tục
            - Lĩnh vực Thư viện: 02 thủ tục
           
+ Về Thể thao
            - Lĩnh vực Thể dục, thể thao cho mọi người: 14 thủ tục
            - Lĩnh vực Thể dục, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: 03 thủ tục
           
+ Về Du lịch:
            - Lĩnh vực hướng dẫn du lịch: 05 thủ tục
            - Lĩnh vực kinh doanh du lịch: 17 thủ tục
            - Lĩnh vực xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa: 01 thủ tục
            - Lĩnh vực vận chuyển khách du lịch: 01 thủ tục
            - Lĩnh vực khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch: 02 thủ tục
Bé thảo
QC right