QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Lệ phí cấp giấy phép karaoke

04/05/2017 | 11:43
Ngày 21/ 9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.
Theo đó, mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke tại các thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh là 12.000.000 đồng/ giấy phép (từ 06 phòng trở lên) và 6.000.000 đồng/giấy phép (từ 01 đến 05 phòng). Đồng thời, mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường tại các khu vực này là 15.000.000 đồng/giấy.

Trường hợp tại khu vực khác mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke: Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy và mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2012./.
LT
QC right