QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Quyết định số 4359/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11: Triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình

24/04/2017 | 09:57
Quyết định số 4359/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11 của Bộ VHTTDL về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).
Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là nạn bạo hành trong gia đình đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái… thông qua đó nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần làm giảm bạo lực trong gia đình.

Thời gian triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) được thực hiện trong tháng 11 và tháng 12/2012.

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) lấy từ nguồn sự nghiệp Gia đình, Bộ VHTTDL.
Nguồn cinet.gov.vn
QC right