QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

04/05/2017 | 10:51
Tỉnh An Giang có trên 12.000 đồng bào thuộc dân tộc Chăm ở Thuật Hải, người Chăm ở An Giang đều theo đạo Hồi. Trong khu vực họ cư trú có rất nhiều chùa lớn nhỏ - thường gọi là thánh đường. Thánh đường Ma Bu Rát thuộc xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, cách thị xã Châu Đốc khoảng 2 km (1.2 miles) và được xem là một thánh đường tiêu biểu của người Chăm ở An Giang.
hánh đường có lối kiến trúc độc đáo. Hàng năm có tổ chức 3 lần lễ lớn: 

Lễ Haji vào ngày 10/12 hồi lịch (3/7 dương lịch). 

Lễ ra chay vào tháng 9 hồi lịch (27/4 dương lịch).
 
Lễ sinh nhật của Mahamet (người sáng lập đạo Hồi)
 
Trong những dịp lễ lớn này, cả đồng bào Việt (Kinh) cùng đồng bào Chăm quanh vùng về đây hành lễ rất đông vui.
QC right