Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Giới thiệu
Giới thiệu
  •  Nguồn: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang
  •  24/03/2020
  • A- A A+

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
.

DANH SÁCH

 Công chức có thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

 

TT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Nguyễn Khánh Hiệp

Giám đốc

0907.127.986

nkhiep@angiang.gov.vn

2

Trương Bá Trạng

Phó Giám đốc

0913.821.319

tbtrang@angiang.gov.vn

3

Đào Sĩ Tuấn

Phó Giám đốc

0908.180.991

dstuan@angiang.gov.vn

4

Trần Kim Ngân

Chánh Văn phòng

0909.050.080

tkngan@angiang.gov.vn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Đào Sĩ Tuấn (Phó Giám đốc Sở)

Điện thoại: 0908.180991

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • An Giang - Non nước hữu tình
  • Phim An Giang (SVHTTDL)
  • Phim An Giang

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved