Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Xây dựng nếp sống VH-GĐ
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
  •  Nguồn: cinet.gov.vn
  •  26/03/2020
  • A- A A+

Văn bản số 1928/BVHTTDL ngày 24/5: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Năm Gia đình Việt Nam 2013.

Theo đó, Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Năm  Gia đình Việt Nam 2013 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, về chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình.

Qua các hoạt động góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình.
Kế hoạch được ban hành cũng nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác xây dựng gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan. Cụ thể, Vụ Gia đình chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 và  Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013; Tổ chức Hội thảo “Thiết lập và vận hành mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình”; Chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng tổ ấm gia đình”. Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 từ ngày 23-29/6. Bên cạnh đó còn có các Toạ đàm về “Hạnh phúc gia đình trong ánh mắt trẻ thơ”, “Câu lạc bộ Gia đình trẻ nói về hạnh phúc gia đình” do các đơn vị của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan trên Đài Truyền hình Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí khác.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Trần Kim Ngân (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0909.050080

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • An Giang - Non nước hữu tình
  • Phim An Giang (SVHTTDL)
  • Phim An Giang

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved