Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Xây dựng nếp sống VH-GĐ
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2020
  •  Phòng TCPC (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  •  13/11/2020
  • A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH- UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và Công văn số 1269/HĐPH, ngày 08/10/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020.

Nhằm triển khai, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 10/11/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2020 cho 252 cán bộ, công chức và viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cũng đồng thời là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 của tỉnh. Với mục đích nhằm đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Cập nhật và chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao hiểu biết pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng pháp luật làm công cụ phục vụ cho công tác cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong đời sống xã hội.

Tại Hội nghị, Cán bộ, công chức và viên chức được nghe Ông Cao Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Giám đốc Sở Tư pháp triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành. Trong đó, có nhiều văn bản quy định gắn bó mật thiết với công tác của ngành như Luật Thư viện; gắn với việc tuân thủ pháp luật hàng ngày trong đời sống như Luật phòng chống tác hại của rượu bia và xử phạt vi phạm giao thông đường bộ; và một số văn bản luật mới được sửa đổi bổ sung có liên quan trực tiếp đến việc thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nói chung. Qua đó góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các quy định pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật để làm tốt hơn nhiệm vụ công tác chuyên môn của mình.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Đào Sĩ Tuấn (Phó Giám đốc Sở)

Điện thoại: 0908.180991

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • An Giang - Non nước hữu tình
  • Phim An Giang (SVHTTDL)
  • Phim An Giang

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved