Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Thể thao
An Giang phát huy hiệu quả phong trào thể dục – thể thao quần chúng
  •  https://baoangiang.com.vn/
  •  08/03/2021
  • A- A A+

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, năm 2021, ngành thể thao tỉnh tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn phát triển phong trào thể dục - thể thao với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

                                                      Phát triển đa dạng phong trào thể dục – thể thao

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức sôi nổi, rộng khắp các hoạt động thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, dịp kỷ niệm của dân tộc, lễ hội truyền thống của địa phương.

Đồng thời, luôn quan tâm, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Bên cạnh đó, huy động tốt nguồn lực xã hội tham gia xây dựng thiết chế thể thao, cơ sở vật chất, sân bãi… đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân.

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Đào Sĩ Tuấn (Phó Giám đốc Sở)

Điện thoại: 0908.180991

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • An Giang - Non nước hữu tình
  • Phim An Giang (SVHTTDL)
  • Phim An Giang

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved