Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Xây dựng nếp sống VH-GĐ
Quyết định số 4359/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11: Triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình
  •  Nguồn cinet.gov.vn
  •  26/03/2020
  • A- A A+

Quyết định số 4359/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11 của Bộ VHTTDL về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là nạn bạo hành trong gia đình đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái… thông qua đó nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần làm giảm bạo lực trong gia đình.

Thời gian triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) được thực hiện trong tháng 11 và tháng 12/2012.
Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) lấy từ nguồn sự nghiệp Gia đình, Bộ VHTTDL.

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Trần Kim Ngân (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0909.050080

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • An Giang - Non nước hữu tình
  • Phim An Giang (SVHTTDL)
  • Phim An Giang

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved