Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Du lịch
Công bố 16 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực du lịch
  •  Gia Linh
  •  31/03/2020
  • A- A A+

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của quản lý của Bộ VHTTDL.

Theo đó, Bộ VHTTDL ban hành mới 16 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch. Trong đó, ban hành mới 03 thủ tuc hành chính cấp Trung ương trong lĩnh vực lữ hành gồm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực; Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể; Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản.

Các thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành gồm 10 thủ tục lĩnh vực lữ hành và 3 thủ tục lĩnh vực dịch vụ du lịch khác.

10 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành gồm: Thủ tục công nhận điểm du lịch; Thủ cập cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể; Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản; Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại nước ngoài; Thủ tục hướng dẫn viên du lịch tại điểm và Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

03 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới lĩnh vực dịch vụ du lịch khác gồm: Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Bộ VHTTDL đã sửa đổi, bổ sung: 05 thủ tục hành chính cấp Trung ương (04 thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành và 01 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trú du lịch); 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh (gồm: 9 thủ tục lĩnh vực lữ hành; 1 thủ tục lĩnh vực lưu trú du lịch và 02 thủ tục dịch vụ du lịch khác).

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL đã hủy bỏ, bãi bỏ 11 thủ tục hành chính cấp trung ương (5 thủ tục lĩnh vực lữ hành; 6 thủ tục lĩnh vực lưu trú du lịch) và 6 thủ tục  hành chính cấp tỉnh (gồm 1 thủ tục lĩnh vực lữ hành, 4 thủ tục lĩnh vực lưu trú du lịch và 1 thủ tục lĩnh vực khác).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/4/2018; riêng nội dung về phí, lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2018./.

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Trần Kim Ngân (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0909.050080

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • An Giang - Non nước hữu tình
  • Phim An Giang (SVHTTDL)
  • Phim An Giang

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved