QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Tập huấn điều tra, kiểm kê bổ sung thông tin Di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

11/10/2018 | 10:50
Ngày 10/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, kiểm kê bổ sung thông tin di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.

Ông Trần Đăng Trung – Phó trưởng phòng QLVH – Sở VH,TT & DL

Phổ biến, hướng dẫn nội dung lớp tập huấn (ảnh: PV)

              Sáng nay, tại Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra, kiểm kê bổ sung thông tin di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT, nhằm tiếp tục hoàn thiện danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

          Tham dự lớp tập huấn có 200 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ phụ trách nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí là cán bộ phụ trách văn hóa của 156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

    Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh theo Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời thực hiện cam kết trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật của Đờn ca tài tử cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị của Đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật được vinh danhDi sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Nguyễn Trung
QC right