QC left - top
QC left - bottom
Web Content Viewer (JSR 286)

Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh An Giang.

13/05/2019 | 08:23
Hội nghị triển khai Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sáng ngày 09/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân11 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 156 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh, với 280 đại biểu tham dự.

Quy chế này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Về nguyên tắc phối hợp là đảm bảo thống nhất công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đúng quy định pháp luật. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiềng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội nghị đã được nghe các đại biểu trình bày các ý kiến, thảo luận, giải trình những vấn đề vướng mắc trong quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết, trong thời gian qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh được duy trì tổ chức tốt, đổi mới về hình thức và nội dung, ngày càng được nâng cao về chất và lượng, tổ chức được nhiều sự kiện, phong trào văn hóa từ cấp tỉnh đến tận các xã, phường, thị trấn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cho thuê và sử dụng âm thanh phục vụ nhu cầu văn nghệ giải trí với công suất lớn gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt gây bức xúc trong cộng đồng. Trước tình trạng trên, Sở VHTTDL đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy chế quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn chỉnh Dự thảo Hướng dẫn trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đóng góp của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp đề nghị các ngành chức năng và 11 huyện, thị xã, thành phố cần có sự thống nhất trong công tác quản lý và triển khai và thực hiện Quyết định; đồng thời mỗi đơn vị cần có hướng xử lý linh động tùy theo đặc điểm tại mỗi địa phương, cùng tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, phối hợp thực hiện công tác truyền thông, giáo dục ý thức trong cộng đồng bằng nhiều hình thức tuyên truyền./.

 
Hồng Nhi
QC right