QC left - top
QC left - bottom

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.


Sáng ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về “Nhiệm vụ, mục tiêu, tiêu chí Quy hoạch tượng đài, tượng ngoài trời Quốc Tổ Hùng Vương đến năm 2035”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên chủ trì hội thảo.


(Cinet) - Hội thi tuyên truyền lưu động “Biên giới và Biển đảo Việt Nam” năm 2012 sẽ diễn ra tại các tỉnh: Vĩnh Long, Khánh Hoà, Quảng Ninh.


(Cinet) - Mới đây, Cục Văn hoá cơ sở đã có văn bản số 133/BC-VHCS báo cáo kết quả Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở” và Lớp Tập huấn “Nâng cao kỹ năng, phương pháp sáng tác tranh cổ động tuyền truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị”.


QC right