Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Đảng-Đoàn thể
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức.
  •  Hồng Nhi (P.QLVH)
  •  07/02/2023
  • A- A A+

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; là ý thức tự giác, là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; hệ thống Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Hệ thống Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế của ngành, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Kịp thời biểu dương khen thưởng, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức, không trung thực. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2023./.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Đào Sĩ Tuấn (Phó Giám đốc Sở)

Điện thoại: 0908.180991

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 9 NĂM 2022
  • THAM QUAN NHÀ LƯU NIỆM THỜI NIÊN THIẾU CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG
  • Tái khởi động du lịch

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved