Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Thông báo
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 (Đính kèm tài liệu)
  •  Phòng Tổ chức pháp chế (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  •  28/11/2020
  • A- A A+

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Ke hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020;

Căn cứ các Biên bản họp của Hội động tuyển dụng viên chức về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển trường họp đặc biệt theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, như sau:

Xem file đính kèm:

1. TB 2771 DS thi sinh du dk va k du dk tham gia vong 2..pdf

              2. DS thi sinh du dk tham gia sat hach vong 2.pdf

              3. DS thi sinh khong du DK tham gia vong 2.pdf

              4. DM tai lieu on tap vc 2020 (cuối)..docx

              5. QĐ chức năng Thư viện.pdf

             6. 114.QĐ chức năng KLN Chủ tịch Tôn Đức Thắng.pdf

              7. 115.QĐ chức năng Bảo tàng.pdf

              8. 178.QĐ chức năng Trung tâm VHNT.pdf

              9. 34.QĐ chức năng TT ĐT,HL&TĐ TDTT.pdf

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 (Đính kèm tài liệu)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Đào Sĩ Tuấn (Phó Giám đốc Sở)

Điện thoại: 0908.180991

2

Cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 02963.957006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957049 - 0378.247247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

4

Hỗ trợ khách du lịch

Huỳnh Thị Như Lam, Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại: 0918.868624

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online

  • ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 9 NĂM 2022
  • THAM QUAN NHÀ LƯU NIỆM THỜI NIÊN THIẾU CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG
  • Tái khởi động du lịch

Copyright © 2020 sovhttdl.angiang.gov.vn.All Rights Reserved