Chi đoàn Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2024.

Trong không khí thiết thực chào mừng 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024), sáng ngày 18/5/2024, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chi đoàn Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã long trọng tổ chức dâng hương tưởng niệm Bác Tôn kính yêu và tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2024.

Lễ kết nạp đoàn viên mới của Chi đoàn Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao

Trong buổi lễ lần này, Chi đoàn đã tổ chức kết nạp đoàn viên cho 70 bạn thanh niên ưu tú, là các vận động viên có thành tích rèn luyện, học tập và huấn luyện tốt ở đơn vị. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống vẻ vang và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước mà Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn và nhân dân ta đã lựa chọn. Bên cạnh đó, thông qua việc kết nạp đoàn viên mới, còn bổ sung chất lượng đội ngũ đoàn viên thanh niên cho đơn vị, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao