Trang Chủ

Hội thảo khoa học xây dựng và phát triển mô hình làng văn hóa 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer phục vụ phát triển du lịch An Giang

Ngày 12/01, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp Viện Công nghệ cao Hutech (Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh), VNPT An Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển mô hình làng văn hóa 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer phục vụ phát triển du lịch tỉnh An Giang - Thực tiễn và Giải pháp”.