Đẩy mạnh tuyên truyền, văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trong việc xây dựng Điểm sáng văn hóa biên giới

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những phong trào có vai trò quan trọng trong việc vận động tuyên truyền xây dựng Điểm sáng văn hóa biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua. Các tiêu chí, chỉ tiêutrong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn có mối quan hệ chặt chẽ với các tiêu chí, chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, việc tuyên truyền văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trong xây dựng Điểm sáng văn hóa biên giới đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.


Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thúc đẩy các phong trào thi đua khác cùng phát triểngóp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 508.212 (năm 12/2023) hộ gia đình văn hóa đạt 94,2% so tổng số hộ; 879 khóm, ấp văn hóa, 87 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, 27 phường, thị trấn văn minh đô thị (năm 2022 toàn tỉnh đã công nhận 507.051 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,98% so tổng số hộ; 879 khóm/ấp văn hóa, đạt 100% so tổng số ấp; 85 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 71,42% so tổng số xã; 27 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 72,97% so tổng số phường, thị trấn). Ban Chỉ đạo công tác Gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã phối hợp với các ngành có liên quan triển khai tuyên truyền, vận động trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới… đến nay, toàn tỉnh có 715 CLB gia đình phát triển bền vững, 686 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 403 địa chỉ tin cậy cộng đồng (năm 2022 toàn tỉnh có 684 CLB GĐPTBV, 629 nhóm PCBLGĐ, 394 địa chỉ tin cậy cộng đồng). 
Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 73 khóm/ấp thuộc 18 xã, phường, thị trấn của5 huyện, thị xã, thành phố biên giới (thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, thị xã Tịnh Biên, huyện An Phú, huyện Tri Tôn), trong đó có 48 khóm/ấp đã được công nhận là “Điểm sáng văn hóa biên giới”gắn với 11 Đồn biên phòng. Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Phòng Văn hóa - Thông tin của 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Luật biên giới, Luật biên phòng, Luật biển, đảo… thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: thực hiện panô tại các khóm/ấp Điểm sáng văn hóa; tổ chức Chương trình tọa đàm chiến sĩ quân hàm xanh vì bình yên miền biên giới; Liên hoan tiếng hát từ biên giới được tổ chức 2 năm một lần; Liên hoan nghệ thuật sắc màu biên giới; Biên soạn, in và phát hành hơn 2.500 ấn phẩm Văn hóa - Ẩm thực vùng biên; Thực hiện và nhân bản hơn 486 đĩa CD tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Xây dựng chương trình tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của tỉnh nhân các dịp lễ, tết phục vụ chiến sĩ, nhân nhân tại các Đồn biên phòng và các huyện thị xã, thành phố biên giới; Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các điểm trường học vùng biên giới qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh và nhân dân về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam…
Đồng thời, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/03/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024) trên địa bàn các huyện, thị, thành phố biên giới.


Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 466/KH- SVHTTDL ngày 01/3/2024 về Xây dựng và phát triển các hoạt động Điểm sáng văn hóa biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024 theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như pa nô, áp phích, băng rol, xe hoa, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biên giới quốc gia” lần I năm 2024 và Chương trình Liên hoan “Tiếng hát từ biên giới” tỉnh An Giang lần VI năm 2024 góp phần vào chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).


Có thể nói, việc thực hiện xây dựng  Điểm sáng văn hóa biên giới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư đã góp phần từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tuyến biên giới. Nâng cao hơn nữa nhận thức cho công chức, viên chức và nhân dân tuyến biên giới về chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, về chính sách xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

NGUYỄN TRUNG