Các phòng, đơn vị thuộc sở

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. VĂN PHÒNG SỞ - ĐT: 02963.952920

1

Tô Thị Thúy HằngPhó Chánh Văn phòng0916.242439 
2. THANH TRA SỞ:

1

Nguyễn Tấn QuynhChánh Thanh tra0903.625.577 
3. PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ: 

1

Ngô Thị MaiTrưởng phòng0919.129.675 
4. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA: 

1

Bùi Thị Phương MaiTrưởng phòng0919.129.675 
5. PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO: 

1

Huỳnh Hồng DânTrưởng phòng0939.292.206 
6. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH: 

1

Nguyễn Quốc AnhPhó Trưởng phòng0909.120.755 
7. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH: 

1

Trần Đăng TrungPhó Trưởng phòng0916.362656 
8. THƯ VIỆN TỈNH: 

1

Nguyễn Thị Thùy TrangGiám đốc0975.227.576 
9. BẢO TÀNG TỈNH:

1

Hồ Thị Hồng ChiGiám đốc0917.101.356 
10. BAN QUẢN LÝ KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG:

1

Nguyễn Thị Mỹ DiệuGiám đốc0939.848.572 
11. TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH: 

1

Nguyễn Văn ĐôngGiám đốc0913.551.436 
12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

1

Đặng Anh KiệtGiám đốc0919.424.121