BÁC TÔN VỚI NHỮNG BỨC THƯ CHÚC TẾT GỬI ĐẾN ĐỒNG BÀO, CHIẾN SĨ CẢ NƯỚC

Chủ tịch Tôn Đức Thắng, lúc sinh thời, từ khi còn giữ cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mãi đến sau này là Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Bác luôn hết sức quan tâm, chăm lo cho đời sống của đồng bào, nhân dân và chiến sĩ cả nước, nhất là vào các dịp quan trọng. 

Bác luôn một lòng chăm lo đoàn kết tình đồng chí, đoàn kết đồng bào, đoàn kết cả nước trong cuộc chiến đấu chung vì độc lập, thống nhất tổ quốc và vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Bác thường xuyên tự mình đi đến các đơn vị chiến đấu, các địa phương để thăm hỏi, động viên tinh thần chiến sĩ và nhân dân.

Cứ vào mỗi dịp đầu năm mới, Bác Tôn luôn thay mặt cho Đảng và Nhà nước gửi thử chúc Tết đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, gửi gấm những lời chúc mừng, biểu dương những thành tích to lớn của quân và dân ta trên khắp các mặt trận, nhất là trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng hiện đang lưu giữ một số bản sao các bức thư chúc tết của Bác từ năm 1970 đến năm 1980. Bản gốc các bức thư hiện còn đang lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. 

Mở đầu các bức thư chúc Tết, Bác đều bắt đầu một câu chào: “Thân ái gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước”  để gửi đến toàn thể đồng bào và mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước với đầy tình cảm tốt đẹp và ân cần của một vị lãnh tụ kính yêu.

Đặc biệt nhất có lẽ là lá thư chúc tết của Bác vào năm 1976, sau 1 năm đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, bắc nam sum họp một nhà, cả nước bước vào công cuộc xây dựng và tái thiết sau chiến tranh. Bác viết: “Năm vừa qua được đánh dấu bằng những sự kiện lịch sử trọng đại… Việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước đã hoàn thành  tốt đẹp… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời là một thành quả vĩ đại của cách mạng nước ta… đổi tên Đảng ta thành Đảng Cộng sản Việt Nam…”

Trong thư Bác cũng không ngừng biểu dương, những thành tích to lớn của đồng bào và chiến sĩ cả nước trong công cuộc thi đa lao động sản xuất, xây dựng và tái thiết đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Một bức thư chúc tết khác của Bác cũng đặc biệt, đó là bức thư được Bác viết vào dịp đầu năm mới 1980. Năm này đánh dấu chặng đường 5 năm đất nước ta đã trãi qua 5 mùa xuân độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng, 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thành lập Nhà nước ta.

Mùa xuân năm 1980, dù lúc này sức khỏe đang rất yếu vì tuổi đã cao, nhưng Bác Tôn vẫn viết thư chúc tết đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp đầu năm mới. Mở đầu thư vẫn là câu chào thân thuộc như những bức thư khác “Thân ái gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước”.

 Trong thư vẫn là những lời chúc, lời động viên, thăm gửi thân tình đến toàn dân, toàn quân và không ngừng biểu dương những thành tích, cống hiến lớn lao của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc và sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất.

          Nội dung các thư chúc Tết của Bác, Bác vẫn không quên gửi lời chúc đầu năm mới đến các Đảng, các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên thế giới đã ủng hộ mạnh mẽ, giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bác cũng không quên gửi lời chúc đến đồng bào, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài, như một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Hầu hết ở các cuối các bức thư, Bác đều viết câu “Chào thân ái và quyết thắng” như một lời động viên, cổ vũ hết sức mạnh mẽ nhưng vẫn chứa đựng tình cảm sâu sắc gửi đến toàn dân, toàn quân, mở đầu cho một năm mới nhiều thắng lợi mới. Đối với Bác, mọi người, dù là vị trí nào, tầng lớp nào cũng là một phần của quê hương, một phần tạo nên mùa xuân tươi đẹp của tổ quốc ta.

Đất nước ta đã trãi qua 49 mùa xuân, đạt được nhiều thành tựu to lớn, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế quốc tế như ngày hôm nay. Những lời chúc của Bác Tôn trong những dịp đầu năm mới ngày ấy vẫn luôn là lời động viên, động lực lớn lao để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung và An Giang nói riêng khắc ghi và noi theo.

BQL Khu lưu Niệm