Chi đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang về nguồn Viếng đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Sáng ngày 02/4/2024, trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức hành trình về nguồn tới thăm viếng Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (đồi F, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương và dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình để tỏ lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay đến thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật nguyện tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, trung thành với lý tưởng của Đảng, mãi đi theo con đường Đảng, Bác Hồ lựa chọn, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đây là hoạt động ý nghĩa và nhân văn, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của các đoàn viên thanh niên đối với các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Qua đó góp phần thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tự hào về lịch sử của dân tộc, truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” cho đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2022-2024) đã đề ra về giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh