Hội nghị cán bộ, công chức Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Sáng ngày 18/3/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đồng thời, phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng thống nhất của tập thể và trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành, cơ quan, đơn vị.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị được đón tiếp đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; tập thể công chức và người lao động thuộc khối Văn phòng Sở.

Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá trong năm 2023, tổ chức công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở để làm tốt vai trò, vị trí của Công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, Ban chấp hành Công đoàn chưa chủ động được nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động của công đoàn, chủ yếu là sự hỗ trợ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở. Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp kỳ vọng trong năm 2024, Ban chấp hành công đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của công chức, người lao động, từ đó tạo động lực cho công chức, người lao động làm việc. Từng cá nhân công chức, người lao động luôn nỗ lực, phấn đấu, trách nhiệm, góp phần phát triển tập thể, tổ chức, tạo nên sự tuần hoàn, mối tương quan giữa nghĩa vụ và quyền lợi của công đoàn viên.

Ký kết giao ước 

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã tiến hành các nội dung như: bầu Ban Thanh tra nhân dân; Công bố quyết định khen thưởng của Khối Văn phòng Sở năm 2023; Phát dộng phong trào thi đua năm 2024; Ký kết Giao ước thi đua giữa Ban Giám đốc Sở với Ban Chấp hành công đoàn Sở năm 2024.

Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sởđồng chí Nguyễn Khánh Hiệp đã chỉ đạo tổ chức Công đoàn cơ quan phải làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên; CBCC phải thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, thể hiện nét văn hóa trong thực thi công vụ, góp phần phát triển ngành và đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và cán bộ chủ chốt cần thể hiện tốt vai trò nêu gương; toàn thể cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở; Ban Giám đốc Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn đảm bảo quyền lợi, điều kiện, chế độ làm việc tốt nhất để đáp ứng nhu cầu chính đáng của công chức, người lao động tại cơ quan an tâm làm việc.

Thông qua Nghi ̣quyết Hội nghị cán bộ, công chức Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024, Ban Giám đốc Sở và Ban chấp hành công đoàn kêu gọi toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng sở đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực, tập trung trí tuệ thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu đã ký kết./.

Hồng Nhi