Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2024

Chiều ngày 26/3/2024, Thư viện tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

        Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo như: Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị; kết quả thực hiện giao ước thi đua  giữa Chủ tịch công đoàn và Thủ trưởng đơn vị, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024, đồng thời bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, các viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo, các dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về công tác thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ được trình bày tại Hội nghị. Hội nghị đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng đề hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị viên chức người lao động Thư viện tỉnh An Giang năm 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Thư viện tỉnh