Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp “Tập huấn về kiến thức và kỹ năng khai thác, bảo tồn tài nguyên du lịch tại địa phương cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn”

Từ ngày 03 đến 06/6/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn và các địa phương có liên quan tổ chức khai giảng 04 lớp Tập huấn về kiến thức và kỹ năng khai thác, bảo tồn tài nguyên du lịch tại địa phương cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn” trên địa bàn các huyện, thị xã: Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú 

Lớp tập huấn có sự tham gia của giảng viên - Thạc sĩ Phan Bửu Toàn - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn cùng với 200 học viênlàcông chức phòng Văn hóa - Thông tin; viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao & truyền thanh,Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và truyền thanh; Cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động du lịch.

Thông qua lớp tập huấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về khai thác bảo tồn tài nguyên du lịch; phân loại tài nguyên du lịch; tầm quan trọng của việc khai thác và bảo tồn tài nguyên du lịch.....Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức và cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên trong việc khai thác phát triển du lịch An Giang một cách thiết thực, hiệu quảvà hướng đến phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới./.

Phòng QLDL