Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai công tác khảo sát tình hình phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua “Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, ngày 27/3/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đoàn công tác nhằm khảo sát tình hình hoạt động du lịch tại ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới.

Theo đó, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến xây dựng Cầu tàu đón khách du lịch đường sông tại xã Tấn Mỹ, Tu viện Chúa Quan Phòng và Điểm du lịch Cồn Én. Sau đợt khảo sát, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua “Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được lắng nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về hiện trạng, kết quả đạt được trong công tác phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND; về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch; công tác hỗ trợ, phát triển du lịch của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới và của các xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới).

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao các kết quả mà huyện Chợ Mới đã đạt được trong công tác phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng. Nhiều chủ trương quan trọng đã được lãnh đạo huyện ban hành và triển khai hiệu quả, kịp thời, cùng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp du lịch đã tác động tích cực đến sự phát triển chung của bộ mặt du lịch tại ba xã Cù Lao Giêng. Đối với các khó khăn, vướng mắc của địa phương đang gặp phải, đặc biệt là nhóm vấn đề về chính sách hỗ trợ nguồn vốn và nhóm vấn đề về giao thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tiếp tục có những chỉ đạo sâu sát đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc và các địa phương thuộc Cù Lao Giêng tập trung nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tranh thủ tối đa từ các nguồn vốn được cấp theo các chương trình Mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn vốn từ ngân sách được cấp của huyện và nguồn vốn mời gọi đầu tư của toàn xã hội để tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch; đồng thời, địa phương tập trung nghiên cứu, tận dụng và phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên của Cù Lao Giêng để khai thác và phát triển du lịch có hiệu quả trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung nghiên cứu và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và Quyết định số 3768/QĐ-UBND./.

Quí Đôn