Triển lãm và trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa dân tộc Chăm tỉnh An Giang” phục vụ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ X - năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 495/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ X - năm 2024 tạihuyện Châu Thành, Bảo tàng An Giang tham gia triển lãm và trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa dân tộc Chăm tỉnh An Giang”, thời gian phục vụ khách tham quan từ ngày 17/4/2024 đến 19/4/2024.

Toàn cảnh không gian triển lãm, trưng bày

Bảo tàng An Giang chọn lọc, giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về truyền thống lịch sử - văn hóa đồng bào Chăm tỉnh An Giang được gìn giữ và phát huy trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, phong tục tập quán, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống… và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Chăm. Trưng bày một số hiện vật về hoạt động kinh tế, nghề thủ công truyền thống, trang phục, nhạc cụ…Đặc biệt, có hoạt động trải nghiệm trang phục cưới truyền thống của cô dâu, chú rể dân tộc Chăm. 

Khách tham quan trải nghiệm mô hình phòng cưới Chăm

Đây là hoạt động tuyên truyền, giới thiệu nét đẹp di sản văn hóa của đồng bào Chăm tỉnh An Giang đến đông đảo Nhân dân tham gia sự kiện “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ X - năm 2024”. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Chăm An Giang, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa đồng bào Chăm, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh An Giang nói riêng và đất nước nói chung./.

Bảo tàng tỉnh