Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm số hóa DSVHPVT Nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh An Giang năm 2023

 Thực hiện chương trình công tác năm và Kế hoạch kiểm kê, bổ sung số liệu thông tin Di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm số hóa DSVHPVT Nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh An Giang năm 2023

Đối tượng tập huấn là Cán bộ chuyên môn ngành văn hóa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tổ chức: 03 ngày (từ ngày 25/10 đến 27/10/2023).

- Thời lượng tổ chức: 01 lớp/buổi (30 học viên/lớp). Tập huấn được chia thành 6 lớp .

Hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn học viên tiệp cận và thực hành trên phần mềm số hóa  di sản Đờn ca tài Tử, ứng dụng trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu tại địa phương. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia do Chính phủ đã cam kết với UNESCO. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ./.

Hồng Nhi