Triển lãm ảnh chuyên đề “Những khoảnh khắc lịch sử” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024)

    Thực hiện kế hoạch số 903/KH-SVHTTDL ngày 17/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Bảo tàng An Giang thực hiện triển lãm ảnh chuyên đề “Những khoảnh khắc lịch sử”. Triển lãm diễn ra từ ngày 20/4/2024 đến 30/5/2024 tại gian triển lãm ngoài trời của Bảo tàng.

Ngày 30/4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi sau gần 21 năm chiến đấu gian khổ và ác liệt nhất trong lịch sử kháng chiến của dân tộc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội trong thế kỷ XX do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi chiến công của dân tộc ta trên con đường dựng nước và giữ nước suốt hàng ngàn năm lịch sử.

Bảo tàng An Giang chọn lọc, giới thiệu hơn 80hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thể hiện nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nội dung chia làm ba phần: Tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ; Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975; Âm vang đại thắng mùa xuân năm 1975.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, phát huy sức mạnh tinh thần to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam./.

Bảo tàng tỉnh